Interim-management

Succesvolle bedrijven kunnen hard groeien. Soms harder dan het bestaande management kan bijhouden. Dat levert vaak achterstand in managementinformatie op. Dat is uiteraard vervelend, want daardoor loopt u mogelijk achter de feiten aan.
Tijdige managementinformatie is van levensbelang. Inzicht in uw maandelijkse of zelfs wekelijkse resultaten is een vereiste. Goed debiteurenbeheer is echter net zo noodzakelijk. Mogelijk heeft u zelfs geen inzicht in de resultaten van bepaalde onderdelen en verliest u daar geld, waar andere onderdelen dat moeten opvangen. Tijd dus om dat ook inzichtelijk te maken.

Als u te lang heeft gewacht met ingrijpen, kan dat leiden tot liquiditeitsdruk en verliezen. Bijstand bij het reorganiseren is dan van belang. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, is daarbij een oude wijsheid.

Tijdelijke of zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid van bepalende mensen is vervelend. Kan het resterende management gedurende langere tijd de taken van de afwezige manager waarnemen en hebben zij daar de tijd en de kwaliteit voor?

In bovenstaande zaken bied ik graag de helpende hand. Hoe eerder u aan de bel trekt, des te beter dat is.